Фінансовий облік

Одним з основних інструментів роботи будь-якого успішного бізнесу, є система фінансового обліку, що дозволяє контролювати грошові потоки вашого бізнесу, своєчасність оплати постачальникам, попереджати виникнення заборгованостей і касових розривів, а також в цілому мати чітке уявлення про фінансове становище вашої компанії.

Планування руху грошових коштів
У програмі забезпечується можливість планування, реєстрації надходжень і виплат готівкових і безготівкових грошових коштів. Узагальнені дані про планування руху грошових коштів представляються у вигляді платіжного календаря.
Надходження коштів планується виходячи з інформації про плановану оплату замовлень клієнтів. При плануванні надходження коштів також враховуються інші надходження грошових коштів (наприклад, надання кредитів).
Витрати грошових коштів плануються на підставі попередньо оформлених і затверджених заявок на витрачання грошових коштів. При плануванні може використовуватися контроль лімітів витрачання коштів. При витраті коштів може здійснюватися контроль витрат коштів відповідно до раніше оформлених заявок на витрачання коштів.
Підтримується еквайринг: програма забезпечує можливість обліку надходжень і повернень коштів, що надійшли за допомогою банківських пластикових карт різних платіжних систем.

Визначення фінансового результату

Облік собівартості ведеться в розрізі організацій, що дозволяє підвищити сумісність з бухгалтерським обліком. Є можливість обирати облікову політику обліку собівартості складських залишків у розрізі партій (документів надходження), а також списання партій при вибутті товарів за методом ФІФО.

Підтримуються наступні методи розрахунку собівартості запасів:

 • Середня за місяць
 • ФІФО (зважена оцінка)
 • ФІФО (змінна оцінка).Підтримується облік собівартості товарів у розрізі податкових призначень товарів.
  Підтримується облік собівартості робіт. Роботи в програмі враховуються аналогічно товарам, але вони не зберігаються на складі, а числяться за підрозділом, їх зробив або закупив.
  Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться паралельно по підприємству в цілому, що дозволяє визначити фінансовий результат підприємства в цілому, а також в розрізі напрямків діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко, наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам і т.
  Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрямки діяльності, що спираються на аналітику продажів.
  Реєстрація та облік інших витрат здійснюють в розрізі статей витрат і об’єктів додаткової аналітики, обумовлена статтею витрат. Налаштування додаткової аналітики може бути виконано в режимі користувача. Наприклад, додаткові витрати на закупівлю або продаж можуть відноситися на відповідне замовлення, витрати на зберігання – на склад і так далі. Це дозволяє, з одного боку, детально аналізувати структуру витрат, з іншого боку, співвідносити витрати з виручкою по тому ж об’єктам аналітики.
  Інші витрати при розподілі можуть бути включені в собівартість товарних запасів або, за налаштованими правилами, списані безпосередньо на напрямки діяльності, вони можуть бути враховані як витрати минулих і майбутніх періодів.
  Фінансовий результат визначається шляхом зіставлення витрат з отриманими доходами. У програмі реалізований повний контур обліку фінансових результатів, який включає в себе наступні напрямки:
 • Облік виручки і собівартості продажів.
 • Облік доходів і витрат.
 • Розподіл витрат на собівартість товарів.
 • Розподіл доходів і витрат на напрямки діяльності.
 • Облік фінансових результатів.
 • Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів.